Behandlingar


Prestera bättre och säkrare genom Optimal Performance Pre-Workout Modulator

MÅL

• Väcka till liv de inaktiva musklerna

• Aktivera centrala nervsystemet för maximal prestation

• Reducera skaderisken genom att aktivera de vitala stabiliseringssystemen

• Åtgärda och momentant förbättra dåliga screeningsmoment

• Förbättra upptag av Pre-Workoutkosttillskott

• Återställa integritet av mjukvävnaden (muskler, ligament etc)

• Med mera...


Återhämta dig snabbare genom Optimal Recovery Post-Workout Modulator

MÅL

  • Skifta fysiologiska tillståndet från "fight & flight" till djup återhämtning

  • Modulera relevanta för återhämtning inre organ

  • Fascilitera sömn för snabbare återhämtning och ökad prestation

  • Öka upptaget av näringsämnen

  • Reducera aktivitet i överkompensationsmuskler

  • Optimera kroppens naturliga hormonsystem

  • Förbättra kroppens anpassningsförmåga till träning

  • Återställ funktionsgraden utifrån nedsatta screeningsmoment

  • Med mera...


Optimal Active Recovery

MÅL

Utförs på en träningsfri dag eller 6 timmar efter träningspasset. En välgenomtänkt kombination mellan behandling och aktiva återhämtningsövningar. Allt är systematiskt uppbyggt, det vill säga, behandlingen öppnar fysiologiska dörrar för djup återhämtning och ökad grad av funktion, och den aktiva träningen ser till att integrera det hela I riktiga funktionella rörelsemoment.