Behandling-av-muskelskada-med-EPI_1-300x139.png

ULTRALJUDSDIAGNOSTIK

På Optimal Fysik erbjuder vi diagnostiskt ultraljud. Undersökningen riktar sig främst mot problematik i leder, senor samt muskler.

Undersökningsmetoden är mycket effektiv och du får ett snabbt svar om vad som kan vara orsaken till din smärta.

Vid muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik använder man sig av högfrekventa ljudvågor som studsar på strukturer i kroppen. Dessa ljudvågor transformeras sedan och ger en bild av de strukturer som man scannar, ungefär som ett ekolod.

Ultraljudet ger en bild i realtid.
Undersökningen ger en tydlig bild av såväl mjukdelar som benvävnad.
Billigare än andra avbildningsmetoder.
Dynamiska tester kan genomföras samtidigt som man scannar strukturen.
Ultraljudsundersökningen påverkar inte pacemaker, ferromagnetiska implantat eller andra fragment i kroppen.
Med hjälp av ultraljudsdiagnostiken kan vi uppnå mycket fina resultat i våra behandlingar, eftersom det hjälper oss vid felsökningen av problemet hos patienten.