Optimal+Fysik-4.jpg

Träning

På Optimal Fysik har vi olika typer av personlig träning, vilket vi delat in i Korrektiv Träning, Prestationsträning samt grupp- och företagsträning.

Våra Korrektiva Tränare hjälper dig att t ex förbättra ett felaktigt rörelsemönster, rehabilitera en skada, eller bygga upp din stabilitet ifrån grunden, vilket kan ta dig närmare mot ditt unika träningsmål. Våra korrektiva tränare har flertal vidareutbildningar som gett dem specifika kunskaper hur människans grundrörelsemönster fungerar. Det ger mycket goda och varaktiga resultat när det kommer till rehabilitering. De jobbar ofta i nära samarbete med våra terapeuter, vilket gör behandlingen och rehabiliteringen optimal, då de hjälper till att omstrukturera klientens grundrörelser och ökar deras förståelse för hur kroppens muskler bör aktiveras. Med detta får klienten en hållbar långsiktig lösning.

Våra Prestationstränare har flera vidareutbildningar som de kombinerar med sina erfarenheter från olika elitidrotter, som t ex hockey, fotboll och tennis. Varje besök hos våra prestationstränare börjar med en Rörelseanalys eller Screening, som ger kunden en unik utvärdering om deras förutsättningar, svagheter och styrkor. Därefter utformas ett skräddarsytt träningsprogram som utgår helt efter dina förutsättningar och mål, där periodisering av träningen också är en viktig del. Tillsammans med din prestationstränare tränar du för att stärka dina svagheter, och öka din prestation, oavsett om du är en allmän motionär eller elitidrottare på hög nivå. 

Det är inte ovanligt att du som kund tränar tillsammans med både en korrektiv tränare och en prestationstränare, detta för att vi ska kunna ge dig så snabba och hållbara resultat som möjligt, för bästa möjliga optimering av ditt rörelsemönster och din prestation.