top of page

Om Optimal Fysik

Min vision

Att hjälpa människor till en bättre hälsa och välmående genom att involvera och arbeta med alla de holistiska grunderna. Därför har jag tagit fram fyra hörnstenar som jag arbetar utefter: 

 • Behandlingar 

 • Näring och livsstil

 • Mental hälsa 

 • Träning

Christer Söderberg

Christer Söderberg är grundaren av Optimal Fysik och är Leg. Naprapat och medicinsk akupunktör. Han erhåller utbildning och mångårig erfarenhet inom kiropraktik, kinesiologi, funktions- och näringsmedicin, och idrottsspecifik, och skadeförebyggande uppbyggnadsträning.

BOKA TID HOS CHRISTER

christer soderberg optimal fysik

Optimal Fysik - Ett sport- och hälsoinstitut

 

Optimal Fysik grundades 2009 av Christer Söderberg, Leg. Naprapat. Jag arbetar med den holistiska hälsan som grund. Detta innebär att jag ser människan som en unik helhet, alla med olika förutsättningar och behov. Jag strävar efter att alltid hitta orsaken till klientens problematik, vilket gör att jag får mycket goda resultat med allt från behandling, träning och rehabilitering av såväl fysisk som mental hälsa. Hos mig är det inte ovanligt att du får besöka olika terapeuter och tränare då min sammansättning av personal är skräddarsydd inom våra specifika arbetsområden. Detta ger mig större möjligheter att optimera din hälsa!

Utbildningar

UTBILDNINGAR

 • Leg. Naprapat

 • Kinesiolog

 • Närings- och Livsstilscoach

 • Medicinsk akupunktur I och II

 • Neurokinetic Therapy

 • Contemporary Medical Acupuncture

 • Advanced Neurofunctional Acupuncture Specialist

 • DNS Course A och B

 • Biomedical Accupuncture I och II

 • Applied Kinesiology

 • CHEK Practitioner Level II

 • ​CHEK Golf Biomechanic Intensive

 • Thrust: Osteopathic techniques - 19​

 • ​CHEK Holistic Lifestyle Coach Level II

 • Fascial Manipulation I, II och III

 • Functional Integrated Treatment and Diagnosis of Cervico-Cranio-Mandibular Disorders

 • Ortomolekylärmedicin I och II

 • Akupunktur 2000

 • EPI Basic Practitioner

 • Musculoskeletal Ultraljudsdiagnostik

 • Kraniosakral terapi I, II och III

 • Applied Movement Neurology Practitioner

 • PRIMAL Reflex Release Technique

 • Neural Organization Therapy

 • Graston Technique I, II

 • Dragisa: Introduktionskurs och manipulationstekniker

Utövare
Christer Söderberg

DNS Skills Courses

 • Neurologi

 • Ortopedi

 • Foot Dysfunction

 • Running, Scoliosis

 • Spinal Mobilization

Tränarutbildningar

Övrigt

 • A.C.E

 • F.I.A

 • P.I.M.P

 • FMS I och II

 • SFMA

 • P.I.C.P I och II

 • ​Hårmineralanalys & Metabolic Typing

 • Biosignature I och II

 • Strategi för identifiering av patologi

 • Kalish Method Clinical Testing

 • Clinical Evaluation by Diana Nolan

Ultraljudsdiagnostik och injektion

 • MSK ultraljudsdiagnostik axel-och reumatiska sjukdomar

 • Ultraljuds vägled axelinjektion

 • Avancerad MSK axeldiagnostik med axel injektioner

 • MSK Ultraljudsdiagnostik A

 • Prolotherapy 1 och 2

 • Grundkurs MSK ultraljudsdiagnostik

 • ACP treatment training

 • ACP SVF treatment training

 • ACP Spine treatment training

 • Cadaveric MSK ultrasound guided injektion

 • Injektionsutbildning 1 och 2

 • Delegering

 • Joint and soft tissue injection training

 • Advanced MSK ultrasound of the shoulder joint

 • Grundkurs i MSK injektioner med genomlysning av UL nedre och övre extremiteter

bottom of page