top of page
christer soderberg optimal fysik

Om Christer

Optimal Fysik ägs och drivs av Christer Söderberg som är leg. Naprapat och medicinsk akupunktör med utbildning och mångårig erfarenhet inom kiropraktik, osteopati, regenerativ medicin, kinesiologi, funktions- och näringsmedicin, och idrottsspecifik- och skadeförebyggande uppbyggnadsträning.
Med mina mer än 30-åriga kliniska erfarenhet, som även omfattar alternativ medicin och idrottsspecifik träning, är han unik.

Sports Injury

BOKA TID HOS CHRISTER

Kontakta Christer via mail på

christer@optimalfysik.se
Geijersvägen 15, Stockholm

Utbildningar

UTBILDNINGAR

 • Leg. Naprapat

 • Kinesiolog

 • Närings- och Livsstilscoach

 • Medicinsk akupunktur I och II

 • Neurokinetic Therapy

 • Contemporary Medical Acupuncture

 • Advanced Neurofunctional Acupuncture Specialist

 • DNS Course A och B

 • Biomedical Accupuncture I och II

 • Applied Kinesiology

 • CHEK Practitioner Level II

 • ​CHEK Golf Biomechanic Intensive

 • Thrust: Osteopathic techniques - 19​

 • ​CHEK Holistic Lifestyle Coach Level II

 • Fascial Manipulation I, II och III

 • Functional Integrated Treatment and Diagnosis of Cervico-Cranio-Mandibular Disorders

 • Ortomolekylärmedicin I och II

 • Akupunktur 2000

 • EPI Basic Practitioner

 • Musculoskeletal Ultraljudsdiagnostik

 • Kraniosakral terapi I, II och III

 • Applied Movement Neurology Practitioner

 • PRIMAL Reflex Release Technique

 • Neural Organization Therapy

 • Graston Technique I, II

 • Dragisa: Introduktionskurs och manipulationstekniker

Behandlingar inom naprapati

DNS Skills Courses

 • Neurologi

 • Ortopedi

 • Foot Dysfunction

 • Running, Scoliosis

 • Spinal Mobilization

Tränarutbildningar

Övrigt

 • A.C.E

 • F.I.A

 • P.I.M.P

 • FMS I och II

 • SFMA

 • P.I.C.P I och II

 • ​Hårmineralanalys & Metabolic Typing

 • Biosignature I och II

 • Strategi för identifiering av patologi

 • Kalish Method Clinical Testing

 • Clinical Evaluation by Diana Nolan

Ultraljudsdiagnostik och injektion

 • MSK ultraljudsdiagnostik axel-och reumatiska sjukdomar

 • Ultraljuds vägled axelinjektion

 • Avancerad MSK axeldiagnostik med axel injektioner

 • MSK Ultraljudsdiagnostik A

 • Prolotherapy 1 och 2

 • Grundkurs MSK ultraljudsdiagnostik

 • ACP treatment training

 • ACP SVF treatment training

 • ACP Spine treatment training

 • Cadaveric MSK ultrasound guided injektion

 • Kortisoninjektioner - Artofinjection

 • Injektionsutbildning 1 och 2

 • Delegering

 • Joint and soft tissue injection training

 • Advanced MSK ultrasound of the shoulder joint

 • Grundkurs i MSK injektioner med genomlysning av UL nedre och övre extremiteter

bottom of page