Sammanträffanden mellan ryggont och näring: Visste du att det du äter kan öka risken för ryggsmärta?

På Optimal Fysik är vi alltid måna om våra kunders och patienters helhetshälsa eftersom vi tror att en optimal hälsa innebär minskad risk för smärta, hög energinivå och en god mental hälsa. Alltså, ryggsmärta är inte en del av en optimal hälsa! Vi överväger alltid olika faktorer när det kommer till att rehabilitera en patients kroniska smärta (smärta som har varat längre än 12 veckor) och en av dessa faktorer är att hantera vikten och titta på hur och vad den här personen äter.

low-back-pain-300x241.jpg

Näring har visat sig vara en orsakande faktor i Non-Specific-Chronic-Low-Back-Pain (NSCLBP) genom de kardiovaskulära riskfaktorerna. Fetma och övervikt är väl etablerad e och kända faktorer för NSCLBP (Shiri et al. 2010). Detta kan bero på den ökade belastningen på lederna, men det kan också vara ett överskott av fettvävnad, som orsakar en högre produktion av proinflammatoriska förmedlare, s.k inflammatoriska cytokiner från fettvävnaden (de Heredia et al. 2012). Cytokiner är små budbärande molekyler som är involverade i flera olika fysiologiska och patologiska förhållanden. De kan öka inflammation, vilket är nödvändigt när det kommer till att bekämpa infektioner eller skador, men när de gör sitt jobb under för lång tid, så kan den kroniska smärtan öka.

Därför tror vi att kost och livsstil bör vara en stor del av rehabiliteringen av kronisk ryggsmärta, och på Optimal Fysik har vi möjlighet att mäta dina cytokinnivåer i kroppen. Om behovet finns kan vi också hjälpa dig att sänka dessa nivåer och därmed också smärtan. Vi hjälper människor som är överviktiga att tappa den vikten som orsakar överbelastning på lederna, och som orsakar den proinflammatoriska processen med cytokiner, vilket i många fall kan leda till full återhämtning och utebliven smärta.

/Graeme Jones, Näringsfyisolog Optimal Fysik

Läs mer
Shiri, R., Karppinen, J., Lenio-Arjas, P., Solovievam S. & Vikari-Juntura, E. (2010) The Association between obesity and low back pain: a meta-analysis. American Journal of Epidemiology, 171(2), s 135-154
de Heredia FP. (2012) Obesity, Inflammation and The Immune System. Proc Nutr Soc. May;71(2):332-8

Patrik Rosenholm