Kost och livsstil kan bota kronisk smärta

På Optimal Fysik träffar vi många människor som har upplevt smärta under en längre tid. Många gånger har dessa individer endast behandlat sin smärta på ett mekaniskt sätt med behandlingar, som t ex massage, träning eller ledjustering. Vi menar inte att det är något fel med detta, men vad många inte förstår eller inser vikten av, är att man ofta behöver behandla detta på ett systemiskt sätt för att bli av med den kroniska smärtan. På Optimal Fysik rekommenderar vi och försöker själva alltid att söka igenom kroppens alla olika system. Varför då, kanske du undrar?

Nu kommer det att dyka upp en hel del svåra och långa ord här, men håll ut, vi tror att du kommer att förstå slutklämmen ändå.

header-behandling.jpg

The neuromatrix theory of pain (Melzack 1990) skriver om hur smärta är en respons på en signal från integrering av nociceptiva (dessa är receptorer i kroppen som när den utlöses, skickar smärtsignaler till hjärnan), kognitiva och känslorelaterade input. Så detta innebär att smärta kan utlösas av dessa receptorer från kroppen, sinnet och känslorna, eftersom de alla arbetar tillsammans för att mata kroppen med information. Med utgångspunkt från den här idén, föreslår Chapman, Tucker och Woo Song (Chapman et al. 2008) att nervsystemet, det endokrina systemet och immunförsvaret tillsammans kan ses som ett ”super-system”.

Båda dessa teorier menar att dessa ”super-system” ansvarar för effekten av den kroniska smärtan och att en felaktig hantering av dessa system faktiskt kan vara orsaken till smärtan. En sådan bristfällig reglering kan uppstå på grund av genetiska, epigenetiska (samspelet mellan dina gener och din miljö), och andra miljöfaktorer.

header-kost.jpg

Kost och livsstil kan starkt påverkat dessa ”supersystem”. Vi tror att i de fall där smärtan har funnits i mer än 12 veckor, så är det fler områden eller ”system” i kroppen som bör ses över i linje med dessa teorier. Därför skulle diet och livsstil kunna spela en stor roll i orsakssamband och behandling av kronisk smärta genom sin påverkan på nervs
ystemet, det endokrina systemet och immunsystemet.

Vi använder en rad olika tester, allt från blod, avföring, urin och hjärtfrekvensvariation, till vetenskapsstödda frågeformulär. Dessa hjälper till att berätta för folk hur deras ”supersystem” arbetar och ännu viktigare, hjälper dem att optimera sin livsstil och kost – dessa kan vara nyckeln till att lösa fall med kronisk smärta.

/Graeme Jones, Näringsfyisolog Optimal Fysik

Läs mer
Melzack, R. (1990) Phantom limbs and the concept of a neuromatrix. Trends in Neurosciences, 13(3), s. 88-92.

Chapman, C.R., Tuckett, R.P. & Song, C.W. (2008) Pain and stress in a systems perspective: reciprocal neural, endocrine, and immune interactions. The Journal of Pain, 9(2), s.122-145.

Patrik Rosenholm