Graston Technique, en utbildning för terapeuter

Fr. o. m 2015 kommer Optimal Fysik att organisera utbildningar från Graston Technique, en utbildning för terapeuter. Så här beskriver de själva i korta drag sin teknik: ”Graston Technique ® (GT) is an advanced form of instrument-assisted soft tissue mobilization which enables clinicians to effectively break down scar tissue and fascial restrictions. GT is performed with patented stainless steel instruments designed to effectively detect and treat areas exhibiting soft-tissue fibrosis.”
Håll utkik för mer information!

Patrik Rosenholm