katie-smith-104748.jpg

Näring och Livsstil

På Optimal Fysik utgår vi ifrån de holistiska grunderna när vi arbetar med våra klienter. Vi ser människan som unik helhet, alla med olika förutsättningar och behov. Detta gör att det inte finns en kost- och hälsoplan som fungerar för alla människor, och ger också förklaring till ordspråket ”One man´s food is another man´s poison”. Det är också anledningen till att en diet som funkar för en person, inte nödvändigtvis fungerar för nästa. 

Vi tar alltid hänsyn till dina unika förutsättningar, ditt ursprung och din livsstil när vi arbetar med din hälsa, och använder oss av olika typer av tester beroende på vad du har för problematik eller mål. Det kan handla om allt från blodprover, avföringsprover och DNA-prover till stresshanteringstester och livsstilsformulär. 
Oavsett om du behöver hjälp med t ex viktminskning, lider av låga energinivåer eller har behov av stresshantering så kan vi hjälpa dig. 

Våra näringsfysiologer jobbar i nära samarbete med våra terapeuter och tränare, för att hjälpa till att minska smärta och/eller förbättra prestation. För er som bor på avstånd från Stockholm, erbjuder vi er våra tjänster via Skype eller telefon.

YOURDNA_LOGO.png