top of page

Näring och livsstil

Jag ser människan som unik helhet, alla med olika förutsättningar och behov. Detta gör att det inte finns en kost- och hälsoplan som fungerar för alla människor, och ger också förklaring till ordspråket "One man's food is another man's poison". Det är också anledningen till att en diet som funkar för en person, inte nödvändigtvis fungerar för nästa. 

Konsulter sökes

Just nu söker OptimalFysik samarbetspartners inom näring och livsstil.

För mer information, vänligen maila till christer@optimalfysik.se

bottom of page