austin-neill-130037.jpg

Mental Hälsa

Att inte trivas i sin vardag eller att känna att man står inför många ”hinder på vägen” är ett ganska vanligt fenomen idag. Ständig stress och oro skapar negativa tankemönster. Men faktum är att du själv kan bestämma hur du vill må, genom att påverka sättet du tänker.
Om vi ska förbättra vår fysiska kondition så sker detta lämpligen genom att vi börjar träna regelbundet och metodiskt. På sikt förbättras våra resultat och vi får ta del av vår personliga satsning. Varför skulle det vara annorlunda med vår personliga inre utveckling? Självklart kan vi använda liknande metoder för att uppnå mental och psykisk hälsa.
Att komma till självinsikt, känna igen sina vanliga tankemönster och förändra dessa till det mer positiva är fullt möjligt. Många har en vana att istället hitta ursäkter till allt negativt i deras liv. Man skyller på att det är stressigt på jobbet, att chefen inte lyssnar eller att partnern inte förstår osv. Men genom att ändra på ditt sätt att hantera dina problem, kan du också börja ta ansvar för ditt välmående och se att du själv alltid kan göra val som för dig i en mer positiv riktning.

Som människa har du frihet att göra dina egna val. Du kan välja hur du förhåller dig till vissa situationer som uppstår, om du ska tolka dem positivt eller negativt, om det är situationer du kommer vilja utsätta dig för flera gånger etc. På samma sätt kan du påverka din syn på dig själv. Du kan faktiskt välja om du vill skapa tilltro och kärlek till dig själv, och bygga upp en bra självkänsla eller om du vill se på dig själv utifrån alla de problem som du upplever och som skapar begränsningar i din personlighet.
Flera faktorer påverkar din psykiska hälsa: Bra kost och näring samt aktiv fysisk träning, detta är vetenskapligt bevisat. Sjukdomar påverkar även ditt psyke. Depressioner är nästan dubbelt så vanligt hos kvinnor än män, hur kommer det sig? Dålig sömn, stress, obalans i hormonsystemet påverkar även vår personlighet. Dopamin och serotonin är exempel på två viktiga hormoner som påverkar vårt välbefinnande, och som också påverkar ditt humör och din personlighet.
Genom att lära dig att HANTERA DINA TANKAR kan du faktiskt förändra dig och uppnå bättre hälsa – både mentalt och fysiskt.

Enligt axiologerna som studerar människans tankemönster, fattar vi 95% av alla beslut av gammal vana och utan att reflektera. Det innebär att bara 5% av våra beslut är fullt medvetna! Enligt dem så tänker du och jag ca 40 000 tankar per dygn, och man har sett att det finns mer än 15 miljoner olika tankemönster.
Genom att lära dig förstå dina tankemönster och även våga förändra de automatiska tankarna som inte endast sker medvetet, har du enormt mycket att vinna. Genom att bli mer medveten om dina tankar kan du även lära dig kontrollera olika situationer bättre, ta det rätta besluten samt utveckla dig till din fulla potential. Precis som att du tränar din fysiska kropp till nya rörelser, behöver du också träna dina kognitiva tankar.
Människan är en – kroppen och huvudet hör ihop. Detta betyder att det som händer i kroppen påverkar vårt mentala välmående, precis som det som händer i våra tankar också kan påverka vår fysiska hälsa. Det är bara du som kan göra valet, och ta ansvar för hur just du vill må.