top of page

Mental hälsa

Att inte trivas i sin vardag eller att känna att man står inför många ”hinder på vägen” är ett ganska vanligt fenomen idag. Ständig stress och oro skapar negativa tankemönster. Men faktum är att du själv kan bestämma hur du vill må, genom att påverka sättet du tänker.

Om vi ska förbättra vår fysiska kondition så sker detta lämpligen genom att vi börjar träna regelbundet och metodiskt. På sikt förbättras våra resultat och vi får ta del av vår personliga satsning. Varför skulle det vara annorlunda med vår personliga inre utveckling? Självklart kan vi använda liknande metoder för att uppnå mental och psykisk hälsa.

Att komma till självinsikt, känna igen sina vanliga tankemönster och förändra dessa till det mer positiva är fullt möjligt. Många har en vana att istället hitta ursäkter till allt negativt i deras liv. Man skyller på att det är stressigt på jobbet, att chefen inte lyssnar eller att partnern inte förstår osv. Men genom att ändra på ditt sätt att hantera dina problem, kan du också börja ta ansvar för ditt välmående och se att du själv alltid kan göra val som för dig i en mer positiv riktning.
 

Jan Gerschwind - Samarbetspartner till Optimal Fysik inom samtalsterapi, en typ av behandling som erbjuds av Optimal Fysik.

JAN GERSCHWIND

info@jg-samtalsterapi.se
+46 70 - 209 68 10

Hantverkargatan 46 BV,

112 21 Stockholm

UTBILDNINGAR

 • Huddinge Psykiatriska Universitetssjukhus – Kognitiv terapi CKT 2005

 • Acceptance and Commitment Therapy ( ACT) 2006

 • Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) – M.Blacker 2006

 • Utbildning i Motiverande samtal 2006

 • 5.8 veckors program i MBSR/MBCT med psykolog A.Olsson 2006

 • Mindfulness Based stress redaktion med Dr Jon Kabat-Zinn 2006

 • ACT med psykolog Tobias Lundgren 2006

 • Ångestproblematik med Blake Stobie 2006

 • Grundkurs i KBT

 • Steg 1 psykoterapeut med extra kunskaper i DBT-Uppsala Universitet klar 2008 5 terminer

 • Missbruk beroendelära intervention på arbetsplatsen och i familj enl Minnesotamodellen 2005

 • Ätstörningar med professor CG Harvey 2007

 • Insomnia Dr Allison G Harvey 2006

NÄRINGSLIVS-ORIENTERADE UTBILDNINGAR

 • Marknadsekonomutbildning 1997

 • Ledarskapsutbildning för chefer och ledare 2011

 • Konflikthantering 2011

 • Situationsanpassat ledarskap 2011

 • Det personliga ledarskapet 2011

 • LEAN – resurseffektiv produktion. Mer värde med mindre resurser. 2011

 • Värdeflödesanalys – nuläge samt Fem S.På väg mot en effektiv arbetsplats 2001

 • Värdeflödesanalys – framtida läge, fler leanverktyg 2011

 • Problemlösning med förbättringsverktyg 2011

 • Ledarskap för LEAN Ledarskap och strategier för att införa LEAN 2011

 • Kommunikationsmodeller målgruppslära, mediernas generella egenskaper, medierekommendationens uppbyggnad 2009

bottom of page