Jan Gerschwind

Boka tid FÖR KBT genom att kontakta jan

jan@optimalfysik.se eller gerschwind@comhem.se
+46 702-096810
Hantverkargatan 46 BV

Utbildningar:

 • Huddinge Psykiatriska Universitetssjukhus – Kognitiv terapi CKT 2005
 • Acceptance and Commitment Therapy ( ACT) 2006
 • Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) – M.Blacker 2006
 • Utbildning i Motiverande samtal 2006
 • 5.8 veckors program i MBSR/MBCT med psykolog A.Olsson 2006
 • Mindfulness Based stress redaktion med Dr Jon Kabat-Zinn 2006
 • ACT med psykolog Tobias Lundgren 2006
 • Ångestproblematik med Blake Stobie  2006
 • Grundkurs i KBT
 • Steg 1 psykoterapeut med extra kunskaper i DBT-Uppsala Universitet klar 2008 5 terminer
 • Missbruk beroendelära intervention på arbetsplatsen och i familj enl Minnesotamodellen 2005
 • Ätstörningar med professor CG Harvey 2007
 • Insomnia Dr Allison G Harvey 2006

Näringslivsorienterad utbildningar:

 • Marknadsekonomutbildning 1997
 • Ledarskapsutbildning för chefer och ledare 2011
 • Konflikthantering 2011
 • Situationsanpassat ledarskap 2011
 • Det personliga ledarskapet 2011
 • LEAN – resurseffektiv produktion. Mer värde med mindre resurser. 2011
 • Värdeflödesanalys – nuläge samt Fem S.På väg mot en effektiv arbetsplats 2001
 • Värdeflödesanalys – framtida läge, fler leanverktyg 2011
 • Problemlösning med förbättringsverktyg 2011
 • Ledarskap för LEAN Ledarskap och strategier för att införa LEAN 2011
 • Kommunikationsmodeller målgruppslära, mediernas generella egenskaper, medierekommendationens uppbyggnad 2009