top of page

DNA - Medicinsk analys

Ett test för att säkerställa genetiska svagheter och du behöver bara göra testen en gång!

  • Undersökning av mer än 110 hälsorelevanta genvariationer

  • Bedömning av individuell risk för över 35 sjukdomar

  • Utvärdering av effektiviteten av cirka 230 viktiga läkemedel

  • Pålitlig analys i från våra samarbetspartners YourDNA och Novogenia lab. 

  • Detaljerad skriftlig utvärdering av testresultaten

  • Skräddarsydda rekommendationer i förebyggande syfte

Drug and Syringe

Hälsoproblem utvecklas ofta smygande

 

Det finns knappast en person som inte får ett eller annat problem med sin hälsa under sitt liv. I de flesta fall utvecklas symtomen gradvis och hittas därför ofta för sent.
Tidigt förebyggande kan bidra väsentligt till att förhindra sjukdomar eller åtminstone behandla dem framgångsrikt. Av denna anledning är tidig diagnos mycket viktig.

Geners påverkan på hälsan

 

Många potentiella hälsorisker påverkas till stor del av våra gener. Genfel kan öka sannolikheten för att utveckla många sjukdomar och leda till flera olika hälsoproblem för män och kvinnor.
För att identifiera möjliga sjukdomar i ett tidigt skede har jag möjlighet att genomföra en genetisk analys. Under en sådan undersökning kan potentiella risker identifieras på ett tillförlitligt sätt så att lämpliga förebyggande åtgärder kan vidtas i god tid.

Peptider

Peptid Bioregulator syftar till att återvinna organismens resurser, förbättra de viktigaste fysiologiska funktionerna och förlänga den aktiva livstiden samtidigt som den förbättrar dess kvalitet.

 

Via att påverka protein-, hormon- och bioaktiva ämnesyntes i kroppen hjälper korta peptider till att återställa cellstrukturen, fysiologiska processer och fördröja organismens åldrande. Detta manifesteras i ökad motståndskraft mot sjukdomar, upprätthållande av det kardiovaskulära systemet och aktiva mentala processer.

Jag är redo att erbjuda dig nya peptider idag!

bottom of page