Tjänster

På Optimal Fysik utgår vi alltid ifrån de holistiska grunderna när vi behandlar våra patienter. Detta betyder att vi ser människan som en unik helhet, och att vi alltid strävar efter att hitta orsaken till problemet. Det är sällan där du har ont som problemet faktiskt sitter, och därför är det viktigt att förstå vad kroppen kommunicerar. 

Vi använder oss av flera olika typer av behandlingstekniker, allt från naprapati, sjukgymnastik och korrektiv träning till massage, ultraljudsdiagnostik och EPI-behandling. Detta breda utbud i kombination med vår spetskompetens inom varje område, gör att vi är unika i våra metoder att behandla och rehabilitera dina skador och smärtor. 

I vissa fall krävs det inte bara manuell terapi för att komma åt problemet, då det ibland kan härstamma från mentala eller systemiska orsaker. Det är alltså inte ovanligt att du som patient ibland kan slussas vidare till vår näringsfysiolog eller terapeut för att kunna förbättra och optimera din hälsa. 

 
 
Behandling-av-muskelskada-med-EPI_1-300x139.png

ULTRALJUDSDIAGNOSTIK

På Optimal Fysik erbjuder vi diagnostiskt ultraljud hos en av Sveriges främsta utövare inom ultraljudsdiagnostik. Undersökningen riktar sig främst mot problematik i leder, senor samt muskler.

Undersökningsmetoden är mycket effektiv och du får ett snabbt svar om vad som kan vara orsaken till din smärta.

Vid muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik använder man sig av högfrekventa ljudvågor som studsar på strukturer i kroppen. Dessa ljudvågor transformeras sedan och ger en bild av de strukturer som man scannar, ungefär som ett ekolod.

Ultraljudet ger en bild i realtid.
Undersökningen ger en tydlig bild av såväl mjukdelar som benvävnad.
Billigare än andra avbildningsmetoder.
Dynamiska tester kan genomföras samtidigt som man scannar strukturen.
Ultraljudsundersökningen påverkar inte pacemaker, ferromagnetiska implantat eller andra fragment i kroppen.
Med hjälp av ultraljudsdiagnostiken kan vi uppnå mycket fina resultat i våra behandlingar, eftersom det hjälper oss vid felsökningen av problemet hos patienten.

 
IMG_9082-Kopia-2.jpg

EPI® TECHNIQUE

Elektrolys Perkutan Intratissiue (EPI®) är en helt ny behandlingsmetod som tagits till Sverige från Spanien via EPI Advanced Medicine® och skaparen av tekniken, Dr José Manuel Sanchez. Tekniken innebär tillämpning av en galvanisk ström genom en akupunkturnål som förs in i den skadade vävnaden för att initiera en lokal inflammatorisk process. Detta sker samtidigt som bildåtergivelse av vävnaden ges via Ultraljudsdiagnostik vilket gör metoden väldigt säker och exakt. Detta möjliggör regeneration och läkning i den drabbade vävnaden. Tekniken har visat sig vara särskilt effektiv vid skador i muskler och senor. 

EPI® kombineras med excentrisk träning, med vår utrustning från nHANCE™ driven by YoYo Technology™, för att optimera läkprocessen.

Behandlingsmetoden är helt ny i Skandinavien och Optimal Fysik var först med att ta in det som behandlingsform på vår klinik i Stockholm.

 
Optimal Fysik-4.jpg

Träning

På Optimal Fysik har vi två olika typer av personlig träning som vi delat in i Korrektiv Träning och Prestationsträning. 

Våra Korrektiva Tränare hjälper dig att t ex förbättra ett felaktigt rörelsemönster, rehabilitera en skada, eller bygga upp din stabilitet ifrån grunden, vilket kan ta dig närmare mot ditt unika träningsmål. Våra korrektiva tränare har flertal vidareutbildningar som gett dem specifika kunskaper hur människans grundrörelsemönster fungerar. Det ger mycket goda och varaktiga resultat när det kommer till rehabilitering. De jobbar ofta i nära samarbete med våra terapeuter, vilket gör behandlingen och rehabiliteringen optimal, då de hjälper till att omstrukturera klientens grundrörelser och ökar deras förståelse för hur kroppens muskler bör aktiveras. Med detta får klienten en hållbar långsiktig lösning.

Våra Prestationstränare har flera vidareutbildningar som de kombinerar med sina erfarenheter från olika elitidrotter, som t ex hockey, fotboll och tennis. Varje besök hos våra prestationstränare börjar med en Rörelseanalys eller Screening, som ger kunden en unik utvärdering om deras förutsättningar, svagheter och styrkor. Därefter utformas ett skräddarsytt träningsprogram som utgår helt efter dina förutsättningar och mål, där periodisering av träningen också är en viktig del. Tillsammans med din prestationstränare tränar du för att stärka dina svagheter, och öka din prestation, oavsett om du är en allmän motionär eller elitidrottare på hög nivå. 

Det är inte ovanligt att du som kund tränar tillsammans med både en korrektiv tränare och en prestationstränare, detta för att vi ska kunna ge dig så snabba och hållbara resultat som möjligt, för bästa möjliga optimering av ditt rörelsemönster och din prestation. 

 
katie-smith-104748.jpg

Näring och Livsstil

På Optimal Fysik utgår vi ifrån de holistiska grunderna när vi arbetar med våra klienter. Vi ser människan som unik helhet, alla med olika förutsättningar och behov. Detta gör att det inte finns en kost- och hälsoplan som fungerar för alla människor, och ger också förklaring till ordspråket ”One man´s food is another man´s poison”. Det är också anledningen till att en diet som funkar för en person, inte nödvändigtvis fungerar för nästa. 

Vi tar alltid hänsyn till dina unika förutsättningar, ditt ursprung och din livsstil när vi arbetar med din hälsa, och använder oss av olika typer av tester beroende på vad du har för problematik eller mål. Det kan handla om allt från blodprover, avföringsprover och DNA-prover till stresshanteringstester och livsstilsformulär. 
Oavsett om du behöver hjälp med t ex viktminskning, lider av låga energinivåer eller har behov av stresshantering så kan vi hjälpa dig. 

Våra näringsfysiologer jobbar i nära samarbete med våra terapeuter och tränare, för att hjälpa till att minska smärta och/eller förbättra prestation. För er som bor på avstånd från Stockholm, erbjuder vi er våra tjänster via Skype eller telefon.

 
austin-neill-130037.jpg

Mental Hälsa

Att inte trivas i sin vardag eller att känna att man står inför många ”hinder på vägen” är ett ganska vanligt fenomen idag. Ständig stress och oro skapar negativa tankemönster. Men faktum är att du själv kan bestämma hur du vill må, genom att påverka sättet du tänker.
Om vi ska förbättra vår fysiska kondition så sker detta lämpligen genom att vi börjar träna regelbundet och metodiskt. På sikt förbättras våra resultat och vi får ta del av vår personliga satsning. Varför skulle det vara annorlunda med vår personliga inre utveckling? Självklart kan vi använda liknande metoder för att uppnå mental och psykisk hälsa.
Att komma till självinsikt, känna igen sina vanliga tankemönster och förändra dessa till det mer positiva är fullt möjligt. Många har en vana att istället hitta ursäkter till allt negativt i deras liv. Man skyller på att det är stressigt på jobbet, att chefen inte lyssnar eller att partnern inte förstår osv. Men genom att ändra på ditt sätt att hantera dina problem, kan du också börja ta ansvar för ditt välmående och se att du själv alltid kan göra val som för dig i en mer positiv riktning.

Som människa har du frihet att göra dina egna val. Du kan välja hur du förhåller dig till vissa situationer som uppstår, om du ska tolka dem positivt eller negativt, om det är situationer du kommer vilja utsätta dig för flera gånger etc. På samma sätt kan du påverka din syn på dig själv. Du kan faktiskt välja om du vill skapa tilltro och kärlek till dig själv, och bygga upp en bra självkänsla eller om du vill se på dig själv utifrån alla de problem som du upplever och som skapar begränsningar i din personlighet.
Flera faktorer påverkar din psykiska hälsa: Bra kost och näring samt aktiv fysisk träning, detta är vetenskapligt bevisat. Sjukdomar påverkar även ditt psyke. Depressioner är nästan dubbelt så vanligt hos kvinnor än män, hur kommer det sig? Dålig sömn, stress, obalans i hormonsystemet påverkar även vår personlighet. Dopamin och serotonin är exempel på två viktiga hormoner som påverkar vårt välbefinnande, och som också påverkar ditt humör och din personlighet.
Genom att lära dig att HANTERA DINA TANKAR kan du faktiskt förändra dig och uppnå bättre hälsa – både mentalt och fysiskt.

Enligt axiologerna som studerar människans tankemönster, fattar vi 95% av alla beslut av gammal vana och utan att reflektera. Det innebär att bara 5% av våra beslut är fullt medvetna! Enligt dem så tänker du och jag ca 40 000 tankar per dygn, och man har sett att det finns mer än 15 miljoner olika tankemönster.
Genom att lära dig förstå dina tankemönster och även våga förändra de automatiska tankarna som inte endast sker medvetet, har du enormt mycket att vinna. Genom att bli mer medveten om dina tankar kan du även lära dig kontrollera olika situationer bättre, ta det rätta besluten samt utveckla dig till din fulla potential. Precis som att du tränar din fysiska kropp till nya rörelser, behöver du också träna dina kognitiva tankar.
Människan är en – kroppen och huvudet hör ihop. Detta betyder att det som händer i kroppen påverkar vårt mentala välmående, precis som det som händer i våra tankar också kan påverka vår fysiska hälsa. Det är bara du som kan göra valet, och ta ansvar för hur just du vill må.