Om Oss

 
Christer_Soderberg.jpg
 

Optimal Fysik är ett sport- och hälsoinstitut som grundades 2009 av Christer Söderberg, leg. naprapat. Vår vision är att hjälpa människor till en bättre hälsa och välmående genom att involvera och arbeta med alla de holistiska grunderna. Därför har vi tagit fram fyra hörnstenar som vi arbetar utefter: 

 • Behandling
 • Träning (korrektiv träning och prestationsträning)
 • Närings- och funktionsmedicin
 • Mental hälsa

För att optimera människors hälsa och prestation från alla angreppsområden har vi naprapat, sjukgymnast, näringsfysiolog, korrektiva tränare (rehab), prestationstränare och psykolog hos oss. Genom att alltid vara främst med det senaste inom behandlingar, rehab, träning, kost och mental hälsa, har Optimal Fysik ett unikt team som erbjuder långvariga och hållbara resultat. Vi arbetar med att optimera och förbättra människors livsstilar, om det så rör sig om att förändra rörelsemönster, kostvanor, stress, smärta eller öka prestationen hos våra kunder.

Vi använder oss alltid av olika tester för att härleda orsaken till eventuell problematik, eller för att optimera kundens resultat, till exempel genom blodprover, rörelseanalyser och hälsoformulär. Vårt koncept är unikt, och vår personal är särskilt sammansatt inom specifika kunskapsområden. Vi ser människan som en helhet och arbetar alltid efter varje individuell persons förutsättningar och mål. Därför har vi komponerat ett unikt koncept där personalen har spetskompetens inom sitt specialområde. Det gör att vi tillsammans kan lösa tillstånd som för en enskild terapeut är svåra. Hos oss är alla välkomna och vår målgrupp är alla typer av människor i alla olika åldrar. Låt oss hjälpa dig att optimera och förbättra din hälsa och ditt välmående!

På Optimal Fysik ser vi människan som helhet. För att du ska må så bra som möjligt och kunna prestera på topp tar vi hand om och utreder alla aspekter av din hälsa.

Vi är här för att du ska få de bästa möjliga förutsättningarna att nå din målsättningar. Beroende på dina behov gör vi utvärderingar av din fysik, kosthållning, muskel- och ledfunktioner, rörelseförmåga och mentala hälsa.

Resultatet av våra utvärderingar blir sedan grunden till ditt mycket personliga upplägg för att lyckas med din rehabilitering, kosthållning och träning.

Våga prioritera dig själv. Låt oss ge dig förutsättningarna att uppnå optimal fysik och hälsa.

Kontakta oss så tar vi reda på dina behov!

 

Tjänster

På Optimal Fysik utgår vi alltid ifrån de holistiska grunderna när vi behandlar våra patienter. Detta betyder att vi ser människan som en unik helhet, och att vi alltid strävar efter att hitta orsaken till problemet. Det är sällan där du har ont som problemet faktiskt sitter, och därför är det viktigt att förstå vad kroppen kommunicerar. 

Vi använder oss av flera olika typer av behandlingstekniker, allt från naprapati, sjukgymnastik och korrektiv träning till massage, ultraljudsdiagnostik och EPI-behandling. Detta breda utbud i kombination med vår spetskompetens inom varje område, gör att vi är unika i våra metoder att behandla och rehabilitera dina skador och smärtor. 

I vissa fall krävs det inte bara manuell terapi för att komma åt problemet, då det ibland kan härstamma från mentala eller systemiska orsaker. Det är alltså inte ovanligt att du som patient ibland kan slussas vidare till vår näringsfysiolog eller terapeut för att kunna förbättra och optimera din hälsa. 

 
 
Behandling-av-muskelskada-med-EPI_1-300x139.png

ULTRALJUDSDIAGNOSTIK ----- (kommer snart)

På Optimal Fysik erbjuder vi diagnostiskt ultraljud hos en av Sveriges främsta utövare inom ultraljudsdiagnostik. Undersökningen riktar sig främst mot problematik i leder, senor samt muskler.

Undersökningsmetoden är mycket effektiv och du får ett snabbt svar om vad som kan vara orsaken till din smärta.

Vid muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik använder man sig av högfrekventa ljudvågor som studsar på strukturer i kroppen. Dessa ljudvågor transformeras sedan och ger en bild av de strukturer som man scannar, ungefär som ett ekolod.

Ultraljudet ger en bild i realtid.
Undersökningen ger en tydlig bild av såväl mjukdelar som benvävnad.
Billigare än andra avbildningsmetoder.
Dynamiska tester kan genomföras samtidigt som man scannar strukturen.
Ultraljudsundersökningen påverkar inte pacemaker, ferromagnetiska implantat eller andra fragment i kroppen.
Med hjälp av ultraljudsdiagnostiken kan vi uppnå mycket fina resultat i våra behandlingar, eftersom det hjälper oss vid felsökningen av problemet hos patienten.

 
IMG_9082-Kopia-2.jpg

EPI® TECHNIQUE ----- (kommer snart)

Elektrolys Perkutan Intratissiue (EPI®) är en helt ny behandlingsmetod som tagits till Sverige från Spanien via EPI Advanced Medicine® och skaparen av tekniken, Dr José Manuel Sanchez. Tekniken innebär tillämpning av en galvanisk ström genom en akupunkturnål som förs in i den skadade vävnaden för att initiera en lokal inflammatorisk process. Detta sker samtidigt som bildåtergivelse av vävnaden ges via Ultraljudsdiagnostik vilket gör metoden väldigt säker och exakt. Detta möjliggör regeneration och läkning i den drabbade vävnaden. Tekniken har visat sig vara särskilt effektiv vid skador i muskler och senor. 

EPI® kombineras med excentrisk träning, med vår utrustning från nHANCE™ driven by YoYo Technology™, för att optimera läkprocessen.

Behandlingsmetoden är helt ny i Skandinavien och Optimal Fysik var först med att ta in det som behandlingsform på vår klinik i Stockholm.

 
FacebookBanner_Elitortopedi.jpg

ACP BEHANDLING
 
Läkning av skadad eller inflammerad vävnad innefattar en komplicerad och exakt reglerad serie av naturliga processer i kroppen. 
ACP terapi bygger på att använda dina egna Trombocyter med sina höga koncentrationer av tillväxtfaktorer för att hjälpa kroppens självläkande. Vid skadeområdet avger Trombocyter tillväxtfaktorer som sätter igång återupprättandet av skadad vävnad och hämmar smärtsamma inflammatoriska processer. Metoden är vetenskapligt dokumenterad och har inga biverkningar då vi använder dina egna celler.

ACP är en vetenskapligt dokumenterad metod
Studier vidar på en klar effekt av denna behandling vid artros, inflammatoriska processer och mjukdelsskador som vid idrottsskador och överbelastningsskador
 
Inga biverkningar
Vi använder oss av dina egna Trombocyter som separeras från ditt eget blod. Till skillnad från behandling med antiinflammatoriska läkemedel, som kan ge upphov till allvarliga biverkningar så är ACP-behandlingbiverkningsfritt. 
 
Behandlingen är snabb
Vi tar en mindre mängd blod som används för att få fram dina Trombocyter. Plasma, som innehåller dina Trombocyter, injiceras sedan i det skadade eller inflammerat område eller i en led påverkad av artros. Vid behov sker injektionen med hjälp av ultraljud. Hela den här processen tar ungefär 30 minuter.
 

 
Optimal Fysik-4.jpg

Träning

På Optimal Fysik har vi olika typer av personlig träning, vilket vi delat in i Korrektiv Träning, Prestationsträning, samt träning för triathlon och konditionsidrott tillsammans med bolaget "Träna och Tävla Triathlon och Konditionsidrott".

Våra Korrektiva Tränare hjälper dig att t ex förbättra ett felaktigt rörelsemönster, rehabilitera en skada, eller bygga upp din stabilitet ifrån grunden, vilket kan ta dig närmare mot ditt unika träningsmål. Våra korrektiva tränare har flertal vidareutbildningar som gett dem specifika kunskaper hur människans grundrörelsemönster fungerar. Det ger mycket goda och varaktiga resultat när det kommer till rehabilitering. De jobbar ofta i nära samarbete med våra terapeuter, vilket gör behandlingen och rehabiliteringen optimal, då de hjälper till att omstrukturera klientens grundrörelser och ökar deras förståelse för hur kroppens muskler bör aktiveras. Med detta får klienten en hållbar långsiktig lösning.

Våra Prestationstränare har flera vidareutbildningar som de kombinerar med sina erfarenheter från olika elitidrotter, som t ex hockey, fotboll och tennis. Varje besök hos våra prestationstränare börjar med en Rörelseanalys eller Screening, som ger kunden en unik utvärdering om deras förutsättningar, svagheter och styrkor. Därefter utformas ett skräddarsytt träningsprogram som utgår helt efter dina förutsättningar och mål, där periodisering av träningen också är en viktig del. Tillsammans med din prestationstränare tränar du för att stärka dina svagheter, och öka din prestation, oavsett om du är en allmän motionär eller elitidrottare på hög nivå. 

Vi erbjuder också träning för dig som vill genomföra ett triathlon eller håller på med annan konditionsidrott tillsammans med bolaget "Träna och Tävla Triathlon och Konditionsidrott". Tillsammans med dem tillhandahåller vi träning för nybörjare ända upp till erfarna idrottare. Hos oss får du en individuell plan för din kommande säsong, veckovisa träningsprogram, där samtliga pass är beskrivna i detalj samt regelbundna testupplägg för utförande och uppföljning av dina framsteg. Vill du veta mer? Klicka här!

Det är inte ovanligt att du som kund tränar tillsammans med både en korrektiv tränare och en prestationstränare, detta för att vi ska kunna ge dig så snabba och hållbara resultat som möjligt, för bästa möjliga optimering av ditt rörelsemönster och din prestation. 

 
katie-smith-104748.jpg

Näring och Livsstil

På Optimal Fysik utgår vi ifrån de holistiska grunderna när vi arbetar med våra klienter. Vi ser människan som unik helhet, alla med olika förutsättningar och behov. Detta gör att det inte finns en kost- och hälsoplan som fungerar för alla människor, och ger också förklaring till ordspråket ”One man´s food is another man´s poison”. Det är också anledningen till att en diet som funkar för en person, inte nödvändigtvis fungerar för nästa. 

Vi tar alltid hänsyn till dina unika förutsättningar, ditt ursprung och din livsstil när vi arbetar med din hälsa, och använder oss av olika typer av tester beroende på vad du har för problematik eller mål. Det kan handla om allt från blodprover, avföringsprover och DNA-prover till stresshanteringstester och livsstilsformulär. 
Oavsett om du behöver hjälp med t ex viktminskning, lider av låga energinivåer eller har behov av stresshantering så kan vi hjälpa dig. 

Våra näringsfysiologer jobbar i nära samarbete med våra terapeuter och tränare, för att hjälpa till att minska smärta och/eller förbättra prestation. För er som bor på avstånd från Stockholm, erbjuder vi er våra tjänster via Skype eller telefon.

 
austin-neill-130037.jpg

Mental Hälsa

Att inte trivas i sin vardag eller att känna att man står inför många ”hinder på vägen” är ett ganska vanligt fenomen idag. Ständig stress och oro skapar negativa tankemönster. Men faktum är att du själv kan bestämma hur du vill må, genom att påverka sättet du tänker.
Om vi ska förbättra vår fysiska kondition så sker detta lämpligen genom att vi börjar träna regelbundet och metodiskt. På sikt förbättras våra resultat och vi får ta del av vår personliga satsning. Varför skulle det vara annorlunda med vår personliga inre utveckling? Självklart kan vi använda liknande metoder för att uppnå mental och psykisk hälsa.
Att komma till självinsikt, känna igen sina vanliga tankemönster och förändra dessa till det mer positiva är fullt möjligt. Många har en vana att istället hitta ursäkter till allt negativt i deras liv. Man skyller på att det är stressigt på jobbet, att chefen inte lyssnar eller att partnern inte förstår osv. Men genom att ändra på ditt sätt att hantera dina problem, kan du också börja ta ansvar för ditt välmående och se att du själv alltid kan göra val som för dig i en mer positiv riktning.

Som människa har du frihet att göra dina egna val. Du kan välja hur du förhåller dig till vissa situationer som uppstår, om du ska tolka dem positivt eller negativt, om det är situationer du kommer vilja utsätta dig för flera gånger etc. På samma sätt kan du påverka din syn på dig själv. Du kan faktiskt välja om du vill skapa tilltro och kärlek till dig själv, och bygga upp en bra självkänsla eller om du vill se på dig själv utifrån alla de problem som du upplever och som skapar begränsningar i din personlighet.
Flera faktorer påverkar din psykiska hälsa: Bra kost och näring samt aktiv fysisk träning, detta är vetenskapligt bevisat. Sjukdomar påverkar även ditt psyke. Depressioner är nästan dubbelt så vanligt hos kvinnor än män, hur kommer det sig? Dålig sömn, stress, obalans i hormonsystemet påverkar även vår personlighet. Dopamin och serotonin är exempel på två viktiga hormoner som påverkar vårt välbefinnande, och som också påverkar ditt humör och din personlighet.
Genom att lära dig att HANTERA DINA TANKAR kan du faktiskt förändra dig och uppnå bättre hälsa – både mentalt och fysiskt.

Enligt axiologerna som studerar människans tankemönster, fattar vi 95% av alla beslut av gammal vana och utan att reflektera. Det innebär att bara 5% av våra beslut är fullt medvetna! Enligt dem så tänker du och jag ca 40 000 tankar per dygn, och man har sett att det finns mer än 15 miljoner olika tankemönster.
Genom att lära dig förstå dina tankemönster och även våga förändra de automatiska tankarna som inte endast sker medvetet, har du enormt mycket att vinna. Genom att bli mer medveten om dina tankar kan du även lära dig kontrollera olika situationer bättre, ta det rätta besluten samt utveckla dig till din fulla potential. Precis som att du tränar din fysiska kropp till nya rörelser, behöver du också träna dina kognitiva tankar.
Människan är en – kroppen och huvudet hör ihop. Detta betyder att det som händer i kroppen påverkar vårt mentala välmående, precis som det som händer i våra tankar också kan påverka vår fysiska hälsa. Det är bara du som kan göra valet, och ta ansvar för hur just du vill må.

Kungsholmen

Välkommen till Optimal Fysik på Kungsholmen! Här startade Optimal Fysik sin verksamhet 2009, med ägaren och grundaren Christer Söderberg i spetsen. Kungsholmen utgör därför stommen i Optimal Fysiks koncept och bygger på unika kunskaper hos varje medarbetare. Här är atmosfären välkomnande och vi har många stamkunder som trivs väldigt bra på vår klinik. De charmiga omklädningsrummen är fullt utrustade med hygienartiklar och ger en avslappnande känsla. 
Med våra långa erfarenheter och flertalet vidareutbildningar, är Kungsholmen ett starkt team som ger dig gedigen hjälp mot dina mål inom hälsa och träning. 

VÅRA TJÄNSTER

 • Naprapati/Kiropraktik
 • Sjukgymnastik
 • Ortopedi
 • Ultraljudsdiagnostik --- (kommer snart)
 • Ultraljudsdiagnostik med EPI --- (kommer snart)
 • Akupunktur 
 • Korrektiv träning (rehab)
 • Prestationsträning
 • Näringsfysiologi
 • Livsstilscoaching
 • Blodtester
 • DNA-tester
 • HRV-test (stresshantering, Firstbeat Analysis)

OPTIMAL FYSIK KUNGSHOLMEN

Tel: 08-6560414
Gjörwellsgatan 12
11260 Stockholm
Epost: info@optimalfysik.se

 

VASASTAN

Välkommen till Optimal Fysik Vasastan! Här startade Optimal Fysik sin verksamhet 2016 och vi är stolta att kunna presentera vårt första medlemsgym. Förutom vår grundläggande verksamhet, där vi har samlat några av Sveriges bästa terapeuter inom sina specialområden, är du som medlem välkommen att träna i vårt gym med det medlemskap som passar dig bäst. Våra fräscha lokaler erbjuder också lokaler för utbildningar där vi har både interna och externa utbildningar. Gymmet har öppet 05-00 och är utrustat med allt som behövs för att utföra Din funktionella träning.
Här har vi också en shop i samarbete med Better You som tillverkar och säljer naturliga kosttillskott för hälsa och prestation. Förutom Better You's produkter säljer vi även Optimal Fysiks egna kosttillskottserie, helt designad och framtagen av vår egen näringsfysiolog Graeme Jones. 

Välkommen att ta din träning till nästa nivå hos oss i Vasastan!

Välkommen till Optimal Fysik Vasastan! Här startade Optimal Fysik sin verksamhet 2016 och vi är stolta att kunna presentera vårt första medlemsgym. Förutom vår grundläggande verksamhet, där vi har samlat några av Sveriges bästa terapeuter inom sina specialområden, är du som medlem välkommen att träna i vårt gym med det medlemskap som passar dig bäst. Våra fräscha lokaler erbjuder också lokaler för utbildningar där vi har både interna och externa utbildningar. Gymmet har öppet 05-00 och är utrustat med allt som behövs för att utföra Din funktionella träning.
Här har vi också en shop i samarbete med Better You som tillverkar och säljer naturliga kosttillskott för hälsa och prestation. Förutom Better You's produkter säljer vi även Optimal Fysiks egna kosttillskottserie, helt designad och framtagen av vår egen näringsfysiolog Graeme Jones. 

Välkommen att ta din träning till nästa nivå hos oss i Vasastan!

VÅRA TJÄNSTER

 • Naprapati/Kiropraktik
 • Ortopedi
 • Ultraljudsdiagnostik --- (kommer snart)
 • Akupunktur
 • Massage
 • Korrektiv träning (rehab)
 • Prestationsträning
 • Näringsfysiologi
 • Livsstilscoaching
 • Utbildningar (interna och externa)
 • Shop med kosttillskott och produkter från Better You
 • Blodtester
 • DNA-tester
 • HRV-test (stresshantering, Firstbeat Analysis)


OPTIMAL FYSIK VASASTAN

Tel: 08-6560413
Ynglingagatan 13
11347 Stockholm
Epost: info@optimalfysik.se

 

Kungsängen 2018/2019

Optimal Fysik med partners öppnar inom kort ett padel och sportcenter i Kungsängen.

 • 7 padelbanor
 • Komplett gym med toppmodern utrustning
 • Escape rooms
 • Företags event
 • Rehab
 • VIP-room med bastu
 • Konferensanläggning
 
 

 

Utbildningar

För tillfället har vi inga utbildningar. Vi håller på och se över vårt tidigare utbud samt skapa nya utbildningar som vi hoppas kunna erbjuda våra kunder inom en snar framtid.

 
 

Kontakt

OPTIMAL FYSIK VASASTAN

Tel: 08-6560413
Ynglingagatan 13
11347 Stockholm
Epost: info@optimalfysik.se

OPTIMAL FYSIK KUNGSHOLMEN

Tel: 08-6560414
Gjörwellsgatan 12
11260 Stockholm
Epost: info@optimalfysik.se