Behandling

På Optimal Fysik utgår vi alltid ifrån de holistiska grunderna när vi behandlar våra patienter. Detta betyder att vi ser människan som en unik helhet, och att vi alltid strävar efter att hitta orsaken till problemet. Det är sällan där du har ont som problemet faktiskt sitter, och därför är det viktigt att förstå vad kroppen kommunicerar. 
Vi använder oss av flera olika typer av behandlingstekniker, allt från naprapati, sjukgymnastik och korrektiv träning till massage, ultraljudsdiagnostik och EPI-behandling. Detta breda utbud i kombination med vår spetskompetens inom varje område, gör att vi är unika i våra metoder att behandla och rehabilitera dina skador och smärtor. 

I vissa fall krävs det inte bara manuell terapi för att komma åt problemet, då det ibland kan härstamma från mentala eller systemiska orsaker. Det är alltså inte ovanligt att du som patient ibland kan slussas vidare till vår näringsfysiolog eller terapeut för att kunna förbättra och optimera din hälsa. 

Priser för behandlingar

Ultraljudsdiagnostik

Vår ultraljudsdiagnostik – Ultraljud och EPI.

På Optimal Fysik erbjuder vi diagnostiskt ultraljud hos en av Sveriges främsta utövare inom ultraljudsdiagnostik. Undersökningen riktar sig främst mot problematik i leder, senor samt muskler.

Undersökningsmetoden är mycket effektiv och du får ett snabbt svar om vad som kan vara orsaken till din smärta.

Ultraljud

Vid muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik använder man sig av högfrekventa ljudvågor som studsar på strukturer i kroppen. Dessa ljudvågor transformeras sedan och ger en bild av de strukturer som man scannar, ungefär som ett ekolod.

  • Ultraljudet ger en bild i realtid.
  • Undersökningen ger en tydlig bild av såväl mjukdelar som benvävnad.
  • Billigare än andra avbildningsmetoder.
  • Dynamiska tester kan genomföras samtidigt som man scannar strukturen.
  • Ultraljudsundersökningen påverkar inte pacemaker, ferromagnetiska implantat eller andra fragment i kroppen.

Med hjälp av ultraljudsdiagnostiken kan vi uppnå mycket fina resultat i våra behandlingar, eftersom det hjälper oss vid felsökningen av problemet hos patienten.

EPI® TECHNIQUE

Elektrolys Perkutan Intratissiue (EPI®) är en helt ny behandlingsmetod som tagits till Sverige från Spanien via EPI Advanced Medicine® och skaparen av tekniken, Dr José Manuel Sanchez. Tekniken innebär tillämpning av en galvanisk ström genom en akupunkturnål som förs in i den skadade vävnaden för att initiera en lokal inflammatorisk process. Detta sker samtidigt som bildåtergivelse av vävnaden ges via Ultraljudsdiagnostik vilket gör metoden väldigt säker och exakt. Detta möjliggör regeneration och läkning i den drabbade vävnaden. Tekniken har visat sig vara särskilt effektiv vid skador i muskler och senor. 

EPI® kombineras med excentrisk träning, med vår utrustning från nHANCE™ driven by YoYo Technology™, för att optimera läkprocessen.

Behandlingsmetoden är helt ny i Skandinavien och Optimal Fysik var först med att ta in det som behandlingsform på vår klinik i Stockholm.

Behandling av muskelskada med EPI®

Priser för ultraljudsdiagnostik